logo horizontalni Centrum rozvoje Mirabel Slezska diakonie Brno

Centrum rozvoje MIRABEL

(dříve odborné doplňkové služby)

Také v roce 2024 poskytujeme rodinám odborné doplňkové služby, pod hlavičkou Centra rozvoje MIRABEL. Poskytujeme je v rámci projektu “Včasně a komplexně... podpora rodiny v Centru rozvoje MIRABEL”, který je podpořen ze zdrojů statutárního města Brna a Jihomoravského kraje. Nově nabízíme služby Neuro-vývojová stimulace (NVS) a od května 2024 otevřeme Ateliér Arno Sterna. Od dubna byla většina služeb (ergoterapie, snoezelen, neuro-vývojová stimulace, aktivity s prvky SI a bude zde také zmíněný ateliér) přesunuta do nového prostoru, který naleznete na adrese Kamenná 21, Brno. Jedná se o podkrovní prostory v budově Mateřské školy.

Bc. Markéta Hájíčková

koordinátorka Centra rozvoje MIRABEL

Ergoterapie

Ergoterapie je rehabilitační obor, který usiluje o zachování, zlepšování a využívání schopností dítěte s vrozeným či získaným postižením.
Pro rodiny pečující o děti předčasně narozené, s ohroženým vývojem a diagnostikovaným zdravotním postižením či znevýhodněním jsme zřídili terapeuticko-relaxační místnost SNOEZELEN
Již léta nabízíme rodičům možnost účastnit se svépomocných skupin, při kterých dochází ke sdílení a vzájemnému porozumění i obohacení.
Program pro sourozence, který sestává ze 7 skupinových setkání s odstupem 14 dní. Cílem setkání je zlepšení vhledu sourozence do problematiky postižení.
V rámci Úseku Brno nabízíme dvě formy psychologické podpory: Krizová intervence a Krátkodobé psychologické poradenství
Cílem terapie senzorické integrace je zlepšení procesu senzorické integrace.
Jedinečné setkání rodičů a odborných pracovníků ze zdravotnictví, školství a sociálních služeb u jednoho stolu, jehož výstupem je plán podpory dítěte a rodiny.
Prostřednictvím analýzy videozáznamu a rozhovoru videotrenéra s rodiči se posilují rodičovské kompetence.
Neuro-vývojová stimulace (dále NVS) je cvičební program, jehož cílem je inhibovat (rušit, utlumit) přetrvávající primární reflexy.
Jedná se o pečlivě propracovaný postup vyjadřování se barvami, který probouzí kreativitu v každém z nás.

Aktuální ceny odborných doplňkových služeb

Platnost od 1. 1. 2024
Služba Časová jednotka Cena klienti/bývalí klienti/zájemci o službu raná péče* Cena veřejnost
Krizová intervence a psychologické poradenství 60–180 min. dle potřeby
bezplatně
Svépomocná rodičovská skupina 180 min. bezplatně
Tým okolo dítěte
90 min. bezplatně klienti/bývalí klienti RP do 10 let
Návštěva Ateliéru Arno Sterna (1)
90 min. 100 Kč 300 Kč
Diagnostické setkání (2):
Ergoterapie, Snoezelen, Aktivity s prvky senzorické integrace, Neuro-vývojová stimulace
45 min. 1 200 Kč 1 800 Kč
Návazná setkání:
Ergoterapie, Snoezelen, Aktivity s prvky senzorické integrace, Neuro-vývojová stimulace
45 min. 600 Kč 1 000 Kč
Závěrečná zpráva (3) 1 000 Kč 1 000 Kč
(1) klienti předplácí 10 lekcí
(2) u ergoterapie, snoezelen, neuro-vývojová stimulace zahrnuje pozorování dítěte, diagnostiku vhodnosti služby, sestavení terapeutického plánu, u aktivit s prvky SI zahrnuje pozorování dítěte, rozbor dotazníku, rozbor videa, vyhodnocení vhodnosti služby, sestavení plánu senzorických aktivit
(3) možnost vystavení na vyžádání pro služby ergoterapie, snoezelen, aktivity s prvky SI, neuro-vývojová stimulace
* Bezplatné služby a snížené ceny jsou poskytovány v rámci projektu „Včasně a komplexně…podpora rodiny v Centru rozvoje MIRABEL“ 
PodpořilI:

Organizační a řídící struktura

Koordinační tým

PhDr. Mgr. Markéta Heroutová
manažerka projektu
Bc. Markéta Hájíčková
koordinátorka projektu
Ivana Minářová
finanční manažerka
Mgr. Radana Melková
PR a fundraiserka
Mgr. Eva Pavlorková
odborná administrativní pracovnice / sociální pracovnice

Realizační tým

PhDr. Mgr. Markéta Heroutová
psycholožka, koordinátorka svépomocné rodičovské skupiny
PhDr. Milena Beranová
koordinátorka svépomocné rodičovské skupiny, psycholožka
Mgr. Gabriela Zelenková
garant projektu snoezelenpsycholožka, facilitátorka TOD
Mgr. Hana Pelčáková Kubecová
psycholožka
Mgr. Alena Bouda Chládková
snoezelen terapeutka
Mgr. Kateřina Přibáňová
snoezelen terapeutka
Mgr. Marie Staňková
snoezelen terapeutka
Bc. Kateřina Kundrátová
ergoterapeutka, instruktorka aktivit s prvky senzorické integrace a neuro-vývojové stimulace
Mgr. Ivana Glotzmannová
instruktorka aktivit s prvky senzorické integrace a neuro-vývojové stimulace, koordinátorka TOD
Mgr. Lucie Freibergová
koordinátorka TOD
Žaneta Zieglerová, DiS.
průvodce ateliéru Arno Sterna