logo horizontalni Centrum rozvoje Mirabel Slezska diakonie Brno

Centrum rozvoje MIRABEL

(dříve odborné doplňkové služby)

Také v roce 2023 poskytujeme rodinám Odborné doplňkové služby, nově pod hlavičkou Centra rozvoje MIRABEL. Poskytujeme je v rámci projektu Včasně a komplexně... podpora rodinám TADY a TEĎ, který je podpořen z dotačního titulu Rodina, MPSV, a zdrojů statutárního města Brna a Jihomoravského kraje. Nově nabízíme služby Tým okolo dítěte (TOD) a Videotrénink interakcí (VTI).
foto vedoucí poradny rané péče Dorea Brno paní Lucie Freibergová

Mgr. Lucie Freibergová

koordinátorka Centra rozvoje MIRABEL

Ergoterapie

Ergoterapie je rehabilitační obor, který usiluje o zachování, zlepšování a využívání schopností dítěte s vrozeným či získaným postižením.
Pro rodiny pečující o děti předčasně narozené, s ohroženým vývojem a diagnostikovaným zdravotním postižením či znevýhodněním jsme zřídili terapeuticko-relaxační místnost SNOEZELEN
Již léta nabízíme rodičům možnost účastnit se svépomocných skupin, při kterých dochází ke sdílení a vzájemnému porozumění i obohacení.
Program pro sourozence, který sestává ze 7 skupinových setkání s odstupem 14 dní. Cílem setkání je zlepšení vhledu sourozence do problematiky postižení.
V rámci Úseku Brno nabízíme dvě formy psychologické podpory: Krizová intervence a Krátkodobé psychologické poradenství
Cílem terapie senzorické integrace je zlepšení procesu senzorické integrace.
Jedinečné setkání rodičů a odborných pracovníků ze zdravotnictví, školství a sociálních služeb u jednoho stolu, jehož výstupem je plán podpory dítěte a rodiny.
Prostřednictvím analýzy videozáznamu a rozhovoru videotrenéra s rodiči se posilují rodičovské kompetence.

Aktuální ceny odborných doplňkových služeb

Platnost od 1. 1. 2023, uvedené ceny jsou včetně DPH 21 %
Služba Časová jednotka Cena klienti/bývalí klienti/zájemci o službu raná péče* Cena veřejnost
Krizová intervence a psychologické poradenství 60–180 min. dle potřeby
bezplatně
Svépomocná rodičovská skupina 180 min. bezplatně
Ergoterapie – diagnostické setkání (1) 45 min. 1 200 Kč 1 800 Kč
Ergoterapie návazná setkání 45 min. 600 Kč 900 Kč
Snoezelen – diagnostické setkání (1) 45 min. 1 200 Kč 1 800 Kč
Snoezelen návazná setkání 45 min. 600 Kč 900 Kč
Aktivity s prvky senzorické integrace – diagnostické setkání (2) 45 min. 1 200 Kč 1 800 Kč
Aktivity s prvky senzorické integrace návazná setkání 45 min. 600 Kč 900 Kč
Závěrečná zpráva (3) 900 Kč 900 Kč
Tým okolo dítěte 90 min. bezplatně pro klienty rané péče
Videotrénink interakcí (4) 3 × 60 min. bezplatně pro klienty rané péče 2 000 Kč
(1) dále zahrnuje pozorování dítěte, diagnostiku vhodnosti služby, sestavení terapeutického plánu
(2) dále zahrnuje pozorování dítěte, rozbor dotazníku, rozbor videa, vyhodnocení vhodnosti služby, sestavení plánu senzorických aktivit
(3) Možnost vystavení na vyžádání pro služby ergoterapie, snoezelen, aktivity s prvky SI
(4) Skládá se z natáčení, analýzy videonahrávky a zpětnovazebného rozhovoru
* Bezplatné služby a snížené ceny jsou poskytovány v rámci projektu „Včasně a komplexně…podpora rodinám TADY a TEĎ“ 
PodpořilI:

Organizační a řídící struktura

Koordinační tým

PhDr. Mgr. Markéta Heroutová
manažerka projektu
Mgr. Lucie Freibergová
koordinátorka projektu
Ivana Minářová
finanční manažerka
Mgr. Radana Melková
PR a fundraiserka

Realizační tým

PhDr. Mgr. Markéta Heroutová
psycholožka, koordinátorka svépomocné rodičovské skupiny
PhDr. Milena Beranová
psycholožka, koordinátorka svépomocné rodičovské skupiny
Mgr. Gabriela Zelenková
garant projektu, snoezelen terapeutka, psycholožka, kontaktní osoba pro objednání nových  zájemců o snoezelen
Mgr. Alena Bouda Chládková
snoezelen terapeutka
Mgr. Kateřina Přibáňová
snoezelen terapeutka
Mgr. Marie Staňková
snoezelen terapeutka
Bc. Kateřina Kundrátová
ergoterapeutka, instruktorka aktivit s prvky senzorické integrace
Mgr. Ivana Glotzmannová
instruktorka aktivit s prvky senzorické integrace
Mgr. Urszula Szotkowska
instruktorka aktivit s prvky senzorické integrace, videotrenérka VTI