Aktuální projekty

Podpora sdílené péče (homesharing) v Jihomoravském kraji

Cíl projektu:

Významně podpořit 18 pečujících s dítětem s postižením v Jihomoravském kraji prostřednictvím inovativní metody sdílené péče, homesharingu, kdy o 18 dětí s postižením po předem určenou dobu pečuje 18 vhodných hostitelů ve svých vlastních domácnostech, a pečující získávají čas pro odpočinek, regeneraci nebo zařízení nezbytných záležitostí.

Aktivity:

Projekt bude realizován prostřednictvím 6 cyklických klíčových aktivit: nábor hostitelů, oslovení pečujících o děti s postižením, příprava hostitelů a příprava pečujících rodin, párovací proces a odborná podpora pečujících, dětí a hostitelů po spárování při jejich vzájemném setkávání.

Doba realizace:

1. 1. 2024 – 31. 12. 2026

Regionální působnost:

Jihomoravský kraj

Zdroje financování:

Evropaská unie, MPSV ČR