Aktuální projekty

Aktuálně běží

15 let spolu

Cíl projektu:
Slavnostní ohlédnutí za 15letou působností Úseku Brno Slezské diakonie v sociálních službách v Jihomoravském kraji
Aktivity:
hudební benefiční akce (viz Události)
Doba realizace:
leden–prosinec 2021
Regionální působnost:
Jihomoravský kraj
Zdroje financování:
Odbor kultury Magistrátu města Brna
Úsek Brno Slezské diakonie poskytuje sociální služby v Jihomoravském kraji už celých 15 let. Při této příležitosti připravujeme hudební benefiční akce pro veřejnost, které historii Úseku připomenou. Aktuální informace viz Události.
Tyto akce podpořil Odbor kultury Magistrátu města Brna.

Sponzoři projektu