Aktuální projekty

Homesharing

Cíl projektu:

Zavádění homesharingu – sdílené péče pro děti s mentálním nebo kombinovaným postižením – v Jihomoravském kraji

Aktivity:

informační a osvětová kampaň k homesharingu, nábor hostitelů, školení hostitelů (ve spolupráci s mentory), nábor pečujících rodin, párování hostitelů s dětmi (rodinami), podpora hostitelů a rodin během spolupráce (projektový tým včetně psycholožky), koordinace celého procesu, PR, FR a advokační aktivity k zavádění homesharingu v JMK a ČR a k zajištění návazného financování pro dlouhodobou udržitelnost homesharingu, aktualizace metodik homesharingu.

Doba realizace:

1. 7. 2021 – 31. 12. 2023

Regionální působnost:

Jihomoravský kraj

Zdroje financování:

Nadační fond Abakus

Partneři projektu:

Barča na houpačce homesharin

Komplexní podpora rodinám… TADY a TEĎ

Cíl projektu:

Poskytnutí odborných doplňkových služeb pro zajištění komplexní péče rodinám dětí se specifickými potřebami v JMK.

Aktivity:

odborné doplňkové služby: ergoterapie, snoezelen, aktivity s prvky senzorické integrace

Doba realizace:

1. 1. – 31. 12. 2023

Regionální působnost:

Jihomoravský kraj

Zdroje financování:

Snoezelen v centru rozvoje Mirabel