Sourozenecká skupina

Stejně jako pro rodiče dětí s postižením jsou užitečná setkávání s jinými rodiči v podobné životní situaci, tak i sourozenci dětí s postižením potřebují jiné sourozence, se kterými mohou sdílet své zkušenosti a pocity, poznávat, že v tom nejsou sami, získávat vrstevnickou podporu, učit se, jak pozitivně zvládat speciální nároky, kterým v životě čelí.
Chceme, aby děti s těmito otázkami nebo pochybnostmi nezůstávaly samy. Sourozenci dětí s postižením bývají mnohdy odborníky i jinými dospělými opomíjeni. Přitom péče o sourozence pomáhá posílit jejich odolnost, využít plně jejich potenciálu, předcházet jejich možným psychickým obtížím, může mít pozitivní vliv na život celé rodiny, na vztahy v rodině a přispívat i ke kvalitě života jejich bratrů/sester s postižením.

Co je cílem

Otevřít prostor pro sdílení svých jedinečných zážitků a zkušeností:
● Co to přináší mít za bratra/sestru někoho, kdo potřebuje specifický přístup rodičů, prarodičů, sourozenců i celé široké rodiny?
● Jaké to je mít „jiného“ sourozence, který často nechodí do běžné MŠ nebo ZŠ?
● Proč mi soukromí narušují osobní asistenti, kteří chodí do rodiny a proč je máma/táta část roku u lékařů a v léčebnách se sestrou/bratrem?
● Co to obnáší jezdit na dovolené pouze do určitých destinací a srovnávat se s přehnanou nebo naopak subjektivně vnímanou nedostatečnou pozorností rodičů?
● Jak se sourozencem s postižením komunikovat?
● Jak se vyrovnávat s odlišným chováním sourozence, jak mluvit o postižení?
Cílem těchto setkání je zlepšení vhledu sourozence do problematiky postižení jeho bratra nebo sestry. Otevření citlivých témat pod vedením odborníka, probrání starostí a trápení těchto dětí a podpoření sdílení s dalšími dětmi ve stejné situaci.

Jak to probíhá

Nabízíme speciální program pro sourozence, který sestává ze 7 skupinových setkání (v délce 3 hodin) s odstupem 14 dní. Každé setkání bude mít své téma, které budou děti zkoumat a propracovávat pomocí různých aktivit, her, s relaxační i edukativní náplní. Rodičům po skončení skupiny nabízíme setrvání v průběžném kontaktu, informování je tak, aby mohli případně pokračovat v podpoře svých dětí doma.
Skupinu vedou dvě koordinátorky – poradkyně rané péče a psycholožka. Obě mají dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi. Jejich cílem je vytvoření bezpečného prostředí pro sdílení a vzájemnou podporu.
Program skupiny je tvořen dle manuálu zakoupeného od organizace z Austrálie, která se již řadu let této problematice věnuje. (informace zde: http://siblingsaustralia.org.au)

Účastníci

Děti mladšího školního věku, tedy 8-12 let, jednu skupinu tvoří 5 až 8 dětí Skupina se bude konat v odpoledních hodinách po návratu dětí ze školy v prostoru Slezské diakonie, Úseku Brno (Kamenná 11).

Nejbližší termín skupiny: aktuálně nejsou plánovány žádné termíny

Kontakt (koordinátorky)

Mgr. Ivana Glotzmanová

poradkyně rané péče

PhDr. Milena Beranová

psycholožka