Neuro-vývojová stimulace (NVS)

Co je neuro-vývojová stimulace?

Neuro-vývojová stimulace (dále NVS) je cvičební program, jehož cílem je inhibovat (rušit, utlumit) přetrvávající primární reflexy. Primární reflexy jsou pohybové reakce, které nedokážeme kontrolovat svojí vůlí, a které by měly v průběhu vývoje dítěte odeznít a být nahrazeny vyspělejšími mozkovými funkcemi. Pokud přetrvávají, mohou být kontraproduktivní pro optimální neurologický vývoj. Primární reflexy mohou pak postihnout smyslové vnímání, rovnováhu, koordinaci pohybů a schopnost učení. Pokud tedy včas neodezní, mohou v pozdějším věku způsobovat nejrůznější problémy – především specifické poruchy učení, řeči, ADHD, ADD, dyspraxii a další.
Změna může pomoci dítěti zlepšit školní dovednosti - především v oblasti čtení a psaní, ale také se dokáže déle a lépe soustředit na danou činnost. Zlepší se jeho pohybové dovednosti, koordinace pohybů a spraví se celkové držení těla i fyzická kondice dítěte. Zlepšení se promítne i do osobního života, má tedy dopad i na celou rodinu. Dítě bude ve škole více spokojené, zlepší se a zkrátí jeho příprava do školy, nebude tak unavené, zlepší se vztahy v rodině a rodina tak bude mít více času i energie na jiné, mimoškolní aktivity či odpočinek nebo zábavu. Rodič se NVS účastní a přenáší poznatky i na práci do rodiny.

NVS je určena pro děti od 5 do 12 let

Cílovou skupinou jsou děti s poruchami učení, soustředění nebo jakýmkoliv postižením. U těchto dětí se mozek nevyvíjel optimálním způsobem, a tak nemohl tyto reflexy zpracovat. Přetrvávající primární reflexy pak nadále ovlivňují svalový tonus, držení těla, koordinaci pohybů, soustředění, plynulost očních pohybů, spolupráci mozkových hemisfér a mnoho dalších oblastí. To se samozřejmě promítá do celkového fungování rodiny: např. dítě není schopno se soustředit na běžné činnosti, je nešikovné, hyperaktivní, má problémy s učením, se psaním, s držením těla, koncentrací pozornosti atd. Pokud jsou tyto potíže skutečně způsobeny primárními reflexy, je důležité s tímto systematicky pracovat a tím tyto problémy odstranit

V čem může NVS dítěti pomoci:

●  prevence a náprava problémů spojených s dyslexií, dysgrafií, dyspraxií a dalších specifických poruch učení,
●  zlepšení: zvládání stresu, poruch řeči, koordinace oko-ruka, vizuální percepce, plynulosti očních pohybů, držení tužky a techniky kreslení/psaní, propojování mozkových hemisfér, zlepšení senzorického vnímání
●  zklidnění dítěte, stabilizace jeho chování
● zmírnění: problémů se čtením a psaním, problémů se soustředěním a koncentrací pozornosti, problémů s držením rovnováhy, správným držením těla,problémů se špatnou koordinací pohybů, neklidného sezení, přecitlivělosti na zvuky, světlo, zmírnění příznaků ADHD
●  zlepšení zvládání běžných činností
●  zlepšení vztahů v rodině

Jak to probíhá

V rámci setkání probíhá práce s dítětem, kde monitorujeme posun ve cvičení, přidáváme a obměňujeme jednotlivé cviky podle toho, jak je dítě zvládá. Vždy vycházíme z pokroků a potřeb dítěte. Vše konzultujeme nejen s dítětem, ale i s rodičem. Dítě pak doma cvičí denně přibližně 10 minut (obvykle 4 cviky). Celý program trvá 9–12 měsíců.
Diagnostika a cvičení NVS je založena na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy. Dojde k záměrnému vyvolání primárního reflexu, tím dáváme mozku druhou šanci, aby se postupně naučil správně kontrolovat fungování těla. Při záměrném a častém opakování reakce (primární reflex) vyhasne.
Neuro-vývojová stimulace probíhá v podkrovním prostoru budovy Mateřské školy na ulici Kamenná 21, Brno.

Vhodná frekvence návštěv:

●  první setkání je diagnostické, probíhá 45 minut a zahrnuje následné aktivity, které vedou k sestavení vhodného plánu NVS (více viz. ceník)
●  každé další setkání by mělo probíhat optimálně 1× za 3 týdny, 1 lekce trvá 45 minut

Kontakt

Bc. Kateřina Kundrátová

instruktor neuro-vývojové stimulace

Mgr. Ivana Glotzmannová

instruktor neuro-vývojové stimulace