Snoezelen

Pro naše klienty jsme vybudovali terapeuticko-relaxační místnost snoezelen, kterou mohou aktuálně využívat děti od 1 do 10 let věku s ohroženým vývojem (např. děti předčasně narozené), či s diagnostikovaným zdravotním postižením (mentální, tělesné a kombinované postižení). Náš snoezelen je vzhledem ke své velikosti vhodný pro jednotlivce, ne pro skupiny.

Co je to SNOEZELEN?

Tento koncept byl vyvinut v 70. letech 20. století a díky jeho vědecky prokázané terapeutické účinnosti jeho popularita postupně roste. Je to dynamické prostředí intelektuálního vlastnictví postavené na citlivém, propojeném vztahu mezi účastníkem, zkušeným doprovázejícím člověkem a kontrolovaným prostředím, ve kterém je nabízeno velké množství stimulů (dle definice ISNA-MSA z 2012).

Při práci v terapeuticko-relaxační místnosti můžeme pracovat ve 3 rovinách:

●  volnočasová (cílem je nový smyslový zážitek vymykající se běžně dostupnému vnímání, relaxace)
●  pedagogická intervence (cílem je rozvoj či zachování dovedností klienta)
●  terapeutická (cílem je zlepšení zdravotního stavu klienta)

Snoezelen má vliv především na tyto oblasti:

●  rozvoj vnímání, emocionality, poznávání, komunikace a motoriky
●  změny v pozornosti a koncentraci dítěte
●  pokles agresivního a autoagresivního chování
●  posilování rovnováhy mezi uvolněním a aktivací jedince
Cílem Snoezelen terapie je naučit dítě relaxovat a učit se novým dovednostem. Skrze zážitky zde stimulujeme všechny smysly.

Jak to probíhá

V našem snoezelenu zprostředkujeme rodičům náhled do prostředí speciální místnosti, vysvětlíme jim smysl a potenciál aktivit ve snoezelenovém prostředí pro dítě. Rodiče si s dítětem vyzkouší jednotlivé aktivity a dozví se, jak lze prostředí snoezelen místnosti a pomůcky v něm využít pro podporu vývoje dítěte v jednotlivých oblastech. Každé setkání je připravováno individuálně dle potřeb dítěte. Terapeut si připravuje různá témata. Připravené téma propojuje jednotlivé aktivity celého setkání, např. roční období, vodní svět. V případě zájmu rodičů jim může snoezelen terapeut doporučit vhodné pomůcky pro zřízení snoezelen koutku v domácím prostředí.
Snoezelen naleznete v podkrovním prostoru budovy Mateřské školy na ulici Kamenná 21, Brno.
Fotografie místnosti Snoezelen

Vhodná frekvence návštěv

●  první setkání je diagnostické, probíhá 45 minut a zahrnuje následné aktivity, které vedou k sestavení terapeutického plánu dle potřeb klienta (více viz. ceník)
●  každé další setkání by mělo probíhat 1× za 2 týdny, 1 lekce trvá 45 minut

Reference

“Naše dítě se zlepšilo v jemné motorice, dokáže se déle soustředit na daný úkol, zklidnilo se.“
“Snoezelen nám přinesl nové zážitky. Dcera už výská radostí, když přijíždíme k Vám.”

Kontakt

Mgr. Gabriela Zelenková

kontaktní osoba pro objednání nových zájemců o snoezelen, garant projektu snoezelen

Mgr. Kateřina Přibáňová

snoezelen terapeutka

Mgr. Alena Bouda Chládková

snoezelen terapeutka

Mgr. Marie Staňková

snoezelen terapeutka
Doplňkovou službu podpořili.