Svépomocná rodičovská skupina

V Úseku Brno pracujeme prostřednictvím rané péče a osobní asistence s rodinami, kterým se narodilo dítě se specifickými potřebami. Již léta nabízíme rodičům možnost účastnit se svépomocných skupin, při kterých dochází ke sdílení a vzájemnému porozumění i obohacení. Pro rodiče a další rodinné příslušníky bývá narození děťátka, které potřebuje speciální péči, náročné emocionálně i prakticky.
Smyslem těchto setkávání je podpora rodičů v jejich náročné životní situaci. Rodiče mají možnost seznámit se s lidmi nacházejícími se v podobné situaci a otevřeně sdílet v bezpečném prostředí své obavy, problémy i naděje a radosti. Mohou si vyměňovat cenné zkušenosti a informace a poskytovat si vzájemně emoční podporu. Za podpory ostatních členů skupiny a při odborném vedení terapeuty, si mohou rozšiřovat náhledy na konkrétní témata ve svém životě a hledat individuální způsoby jejich řešení.

S čím se nejčastěji jako rodiče v této době potýkáte?

V prvních okamžicích jsou rodiče konfrontováni s nečekanou situací, která pochopitelně přináší silný emoční otřes. Můžou přicházet pocity viny, zda jsme situaci nevědomky nepřivodili nebo nepodcenili.
Rodiče se často potýkají s únavou a časově náročnou péčí o dítě, které je někdy intenzivní i v nočních hodinách.
Matky zpravidla zůstávají s dítětem doma daleko déle, než je běžné u dětí zdravých, protože specifika a rozsah péče přerůstají možnosti skloubení se zaměstnáním.
Rodiče musí hodiny trávit stimulací dítěte, kdy u zdravých dětí postupuje vývoj naprosto přirozeně a spontánně.
Stud a obava z nepřijetí a nepochopení „jinakosti“ okolím přichází především ve chvílích, kdy je postižení viditelné ať již fyziognomicky nebo atypickým způsobem chování či prostým opožďováním v psychomotorickém vývoji.
Rodiče zdravých dětí si často ani nedokáží představit, s jakými situacemi se pečující musí v každodenním životě potýkat. Není výjimkou, že ani širší rodina často nechápe, co rodiče dětí se specifickými potřebami prožívají.
Dny strávené v čekárnách a nemocnicích, týdny v léčebnách a to vše v plném nasazení, emočním vypětí a s nejasnou prognózou. Otázky jako „Kam bude moje dítě chodit mezi vrstevníky?”, „Kde se bude vzdělávat?“, „Co bude s mým dítětem až dospěje, až nebudu mít sílu se o něj starat?“

Co nabízíme?

●  bezpečný prostor pro sdílení (zásada dodržování důvěrnosti a mlčenlivosti)
●  pochopení, osobní zkušenosti s podobnými situacemi a praktické informace
●  důvěru – otevřenost – empatii a přijetí
●  kvalifikované odborníky (psychologové s psychoterapeutickým výcvikem v Logoterapii)
●  setkávání založené na dobrovolnosti a zdarma

Jak to probíhá

Skupina je otevřená, program Skupiny rodičů citlivě koordinují dvě psycholožky, které v případě potřeby přinášejí do skupiny nové podněty. Setkání je do velké míry otevřené návrhům a přáním účastníků, kteří ji spoluvytvářejí. Program někdy obohacují besedy s odborníky a jinými hosty na témata, která rodiče zajímají.

Vhodná frekvence návštěv:

Skupina se schází zpravidla 1× za měsíc (mimo letní měsíce) na tři hodiny v podvečer. Zpravidla se jedná o první úterý v měsíci od 17 do 20h. Účast je volná, jsme však rádi, pokud ji předem potvrdíte e-mailem či telefonicky, pro přehled počtu účastníků. Aktuálně není možnost zajistit v rámci programu hlídání dětí.

Reference

“Chtěla bych Vám moc poděkovat za včerejší skupinku. Byla pro mě obrovským přínosem, poprvé jsem mohla takto uceleně mluvit o svém přání/touze/problému a hlavně slyšet tolik různých názorů. Je to opravdu velmi inspirativní metoda (která byla zvolena). Přiznám se také, že jsem to chtěla už otevřít i v minulosti, ale teprve včera mi složení skupinky umožnilo přijít s tak intimním tématem. Pokud by ze setkání z každé skupinky odcházel alespoň jeden jediný člověk s takovou lehkostí jako já včera (oproti tíze uplynulých týdnů a měsíců), má Vaše práce obrovský smysl.“
“Svépomocná skupina je velmi příjemný prostor pro sdílení v atmosféře lidí, kteří rozumějí náročnosti péče o dítě s hendikepem.”

Kontakt

PhDr. Mgr. Markéta Heroutová

psycholožka, koordinátorka svépomocné rodičovské skupiny

PhDr. Milena Beranová

koordinátorka svépomocné rodičovské skupiny, psycholožka
Doplňkovou službu podpořili.