Psychologické poradenství

V rámci Úseku Brno nabízíme dvě formy psychologické podpory:

Krizová intervence

Nabízíme individuální konzultace pro rodiče dětí se specifickými potřebami, kteří se nacházejí v situaci, kterou již těžko zvládají sami. Při krizové intervenci klienty doprovázíme v počátcích vyrovnávání se se situací (např. po sdělení diagnózy, při obtížích přijetí a sdělování v širší rodině, rozdílném vnímání situace ve vztahu mezi manželi atd.). Převážně je určena pro zájemce o službu rané péče, ale v menší míře také pro klienty Úseku Brno.
V rámci krizové intervence poskytované rodinám s předčasně narozenými dětmi a dlouhodobě hospitalizovanými dětmi psycholog nabízí a pracuje v případě zájmu rodičů na posílení vztahu rodiče a dítěte. To, co se u zdravých dětí děje často automaticky samo, může být u těchto dětí problematické. Všichni víme, že první rok života dítěte je nenahraditelný z hlediska vytváření jeho postoje vůči světu (základní důvěra/nedůvěra). Proto je velice důležité věnovat tomuto procesu velikou pozornost. To, že je nenahraditelný vztah s matkou, je známá věc. Je ale třeba zmínit, že pokud se matka (popř. i otec) nebudou v roli rodičů cítit jisti a kompetentní, bude to mít negativní vliv i na dítě.
Cíle krizové intervence:
● pomoci klientovi porozumět jeho prožívání situace,
● pomoci klientovi zorientovat se ve své situaci a najít způsob řešení krize,
● pomoci klientovi vyjádřit jeho emoce a normalizovat je,
● stabilizovat jeho stav,
● zjišťování podpůrné přirozené sociální sítě klienta,
● zprostředkování kontaktu na další odborníky

Jak to probíhá

Krizová intervence probíhá v klidném a bezpečném prostředí. V případě potřeby je možné poskytování ambulantní i terénní (v domácím prostředí klienta, během hospitalizace v nemocnici). Jedná se o jednorázovou nebo krátkodobou psychologickou pomoc, dle potřeb klientů.

Krátkodobé psychologické poradenství

Rodiny s dětmi s postižením jsou vystaveny specifickým rizikům, která mohou narušovat citové vztahy a interakce v rodině i kontakty rodiny se sociálním okolím, modifikovat způsob výchovy dětí v rodině, tedy celkově klást mimořádné nároky na odolnost a přizpůsobivost jednotlivých členů rodiny.
Psycholog může pomoci s hledáním vhodných odpovědí na osobní a rodinné problémy, pomoci s obnovováním pocitu životní jistoty a propracováním se k přijetí dítěte takového, jaké je. To je předpoklad k vykročení za otázku “proč” a zaměření se na realistické hledání řešení, zdrojů pomoci, poznání nejen všech omezení, ale i svých možností a jejich rozvíjení. Přínosem pro rodiče dětí s postižením je možnost setkávat se s jinými rodiči v podobné situaci a sdílet s nimi zkušenosti, prožitky, poskytovat si vzájemnou emoční podporu. Aktuálně poradenství probíhá buď v rámci SRS nebo formou jednorázové intervence určené pro klienty služby rané péče.

Jak to probíhá

Poradenství nabízíme v ambulantní i terénní formě (v domácím prostředí klienta) dle volby rodiny. Psychologické poradenství může být spjato a přímo navazovat na vývojovou diagnostiku dítěte, nebo může být zahájeno samostatně.

Vhodná frekvence návštěv:

Jedná se o max. 5 setkání pro jednoho klienta (zákonného zástupce dítěte se specifickými potřebami), které mohou rodiče využít. V případě potřeby systematické terapie následně doporučujeme další odborníky.

Reference

" Mohla jsem se vypovídat. Pod citlivým vedením jsem dokázala najít odpovědi a kompetence k řešení problémů v rodině i svých osobních.“

Kontakt

PhDr. Mgr. Markéta Heroutová

vedoucí Úseku Brno

Mgr. Gabriela Zelenková

poradkyně rané péče, psycholožka, snoezelen terapeutka

PhDr. Milena Beranová

psycholožka

Mgr. Hana Pelčáková Kubecová

poradkyně rané péče, psycholožka