Psychologické poradenství

V rámci Úseku Brno nabízíme dvě formy psychologické podpory:

Krizová intervence

Nabízíme individuální konzultace pro rodiče dětí se specifickými potřebami, kteří se nacházejí v situaci, kterou již těžko zvládají sami. Při krizové intervenci klienty doprovázíme v počátcích vyrovnávání se se situací (např. po sdělení diagnózy, při obtížích přijetí a sdělování v širší rodině, rozdílném vnímání situace ve vztahu mezi manželi atd.). Převážně je určena pro zájemce o službu rané péče, ale v menší míře také pro klienty Úseku Brno.
V rámci krizové intervence poskytované rodinám s předčasně narozenými dětmi a dlouhodobě hospitalizovanými dětmi psycholog nabízí a pracuje v případě zájmu rodičů na posílení vztahu rodiče a dítěte. To, co se u zdravých dětí děje často automaticky samo, může být u těchto dětí problematické. Všichni víme, že první rok života dítěte je nenahraditelný z hlediska vytváření jeho postoje vůči světu (základní důvěra/nedůvěra). Proto je velice důležité věnovat tomuto procesu velikou pozornost. To, že je nenahraditelný vztah s matkou, je známá věc. Je ale třeba zmínit, že pokud se matka (popř. i otec) nebudou v roli rodičů cítit jisti a kompetentní, bude to mít negativní vliv i na dítě.
Cíle krizové intervence:
● pomoci klientovi porozumět jeho prožívání situace,
● pomoci klientovi zorientovat se ve své situaci a najít způsob řešení krize,
● pomoci klientovi vyjádřit jeho emoce a normalizovat je,
● stabilizovat jeho stav,
● zjišťování podpůrné přirozené sociální sítě klienta,
● zprostředkování kontaktu na další odborníky

Jak to probíhá

Krizová intervence probíhá v klidném a bezpečném prostředí. V případě potřeby je možné poskytování ambulantní i terénní (v domácím prostředí klienta, během hospitalizace v nemocnici). Jedná se o jednorázovou nebo krátkodobou psychologickou pomoc, dle potřeb klientů.

Krátkodobé psychologické poradenství

Rodiny s dětmi s postižením jsou vystaveny specifickým rizikům, která mohou narušovat citové vztahy a interakce v rodině i kontakty rodiny se sociálním okolím, modifikovat způsob výchovy dětí v rodině, tedy celkově klást mimořádné nároky na odolnost a přizpůsobivost jednotlivých členů rodiny.
Psycholog může pomoci s hledáním vhodných odpovědí na osobní a rodinné problémy, pomoci s obnovováním pocitu životní jistoty a propracováním se k přijetí dítěte takového, jaké je. To je předpoklad k vykročení za otázku “proč” a zaměření se na realistické hledání řešení, zdrojů pomoci, poznání nejen všech omezení, ale i svých možností a jejich rozvíjení. Přínosem pro rodiče dětí s postižením je možnost setkávat se s jinými rodiči v podobné situaci a sdílet s nimi zkušenosti, prožitky, poskytovat si vzájemnou emoční podporu. Aktuálně poradenství probíhá buď v rámci SRS nebo formou jednorázové intervence určené pro klienty služby rané péče.

Jak to probíhá

Poradenství nabízíme v ambulantní i terénní formě (v domácím prostředí klienta) dle volby rodiny. Psychologické poradenství může být spjato a přímo navazovat na vývojovou diagnostiku dítěte, nebo může být zahájeno samostatně.

Vhodná frekvence návštěv:

●  psychologické poradenství poskytujeme max. 12× (jedná se o méně naléhavá témata, např. vztah zdravý sourozenec a dítě s postižením)
●  krizovou intervenci max. 12 intervencí pro jednoho klienta a to max. 12 měsíců, nejedná se o systematickou terapii
●  v případě potřeby systematické terapie následně doporučujeme další odborníky
●  setkání nabízíme většinou 1˜× měsíčně 60 až 120 min. (vyjímečně při závažné situaci 180 min.), případně mohou být klienti v mezidobí v telefonickém kontaktu (frekvence se může měnit, dle potřeb klientských rodin)

Reference

" Mohla jsem se vypovídat. Pod citlivým vedením jsem dokázala najít odpovědi a kompetence k řešení problémů v rodině i svých osobních.“

Kontakt

PhDr. Mgr. Markéta Heroutová

vedoucí Úseku Brno, psycholožka

Mgr. Gabriela Zelenková

vedoucí rané péče, psycholožka

Mgr. Hana Pelčáková Kubecová

poradkyně rané péče, psycholožka