Poradna rané péče DOREA

Pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem
Název naší služby vychází ze slova "DOREA" znamená v řečtině "DAR". Vnímáme, že každé dítě je darem a radostí. Děti byly darovány svým rodičům a my, pracovníci rané péče, s rodiči tuto radost sdílíme a rádi "darujeme" naše znalosti a podporu v provázení rodiny v její nelehké životní situaci.
Pro koho je služba určena

Cílová skupina poradny rané péče:

 • Rodiny s dětmi do 7 let věku dítěte
 • s opožděným psychomotorickým vývojem (například v důsledku předčasného porodu, nízké porodní hmotnosti nebo dlouhodobé nemoci)
 • s tělesným postižením
 • s mentálním postižením
 • se souběžným postižením více vadami (tělesné a mentální postižení, mentální/tělesné a smyslové postižení, kdy – smyslové postižení není pro vývoj určující)
 • Rodiny s bydlištěm na území Jihomoravského kraje.
 • V případě naplněné kapacity poradny evidujeme zájemce v pořadníku a v případě uvolnění kapacity můžeme službu poskytnout. Pokud klient nesplňuje kritéria vymezení cílové skupiny, nabídneme rodině základní sociální poradenství a doporučíme služby jiné organizace. 
Poslání a cíle poradny
Posláním Poradny rané péče DOREA je provázet rodnu od narození do 7 let věku dítěte. Všem členům rodiny poskytujeme podporu při hledání cesty v náročné životní situaci. Spolu s rodiči podporujeme vývoj dítěte a posilujeme začleňování rodiny do sociálního prostředí. Ranou péči poskytujeme na území celého Jihomoravského kraje.

Cíle poradny:

■ Rodina se orientuje v situaci spojené s péčí o dítě s postižením a jeho výchovou.
■ Rodina a dítě spolu umí komunikovat tak, aby byl podporován celkový vývoj dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a potřeby.
■ Rodina umí využívat své vlastní zdroje, zná možnosti podpory a využívá je dle svých zájmů a možností.
Průběh jednání se zájemcem

Jednání se zájemcem sestává z několika kroků:

 • 1. Přijetí žádosti – probíhá na základě prvního kontaktu – pokud nás vyhledá rodič, zákonný zástupce dítěte (telefonicky, emailem, osobně), zaevidujeme ho jako zájemce o službu rané péče a domluvíme si termín první osobní schůzky.
 • 2. Osobní setkání se zájemcem – na prvním setkání, které probíhá na základě vzájemné dohody v prostorách poradny nebo v místě bydliště zájemce, mají rodiče prostor vyjádřit své potřeby a očekávání. Pracovníci poradny je seznámí s rozsahem a náplní služby a podmínkami pro přijetí.
 • 3. Vývojová diagnostika dítěte – jednou ze schůzek může být vstupní psychologické vyšetření, které vypovídá o aktuální úrovni psychomotorického vývoje dítěte v jednotlivých sledovaných oblastech (adaptivní chování, komunikace, jemná a hrubá motorika a sociální chování). Toto vyšetření slouží především jako pomoc při nastavení osobních cílů klienta.
 • 4. Smlouva o poskytování služby – následně je uzavřená smlouva jejíž platnost je vymezena maximálně do doby, kdy dítě dosáhne 7 let věku.
Podpis smlouvy
Podpisu smlouvy vždy předchází podrobné informování zájemce o službě a podmínkách jejího poskytování, i o pravidlech, kterými se poskytování řídí.
Podrobnější informace pro zájemce, viz. Informační brožura Dorea v kostce.
Jak je služba poskytovaná
Naše poradna nabízí:

Konzultace

s poradcem rané péče probíhá na základě přání rodiny zpravidla jednou měsíčně v domácím prostředí klienta. Poradce rodině přináší náměty, jak podpořit vývoj dítěte, a současně vytváří bezpečný prostor pro sdílení emocí členů rodiny. Je připraven k diskuzi o tom, co se zdá rodině obtížné nebo kam dále směřovat v jednotlivých oblastech života.

Poradenství

■  sociální poradenství (nárok na průkaz mimořádných výhod, kompenzační pomůcky, příspěvek na péči, čerpání rodičovské dovolené, atd.)
■  poradenství k odborné metodě, kterou poradna nabízí (např. bazální stimulace, orofaciální stimulace, alternativní a augmentativní komunikace, snoezelen aj.)
■  psychologické poradenství (zaměřené např. na zvládání dlouhodobé zátěže, rodinné vztahy, potřeby sourozenců dítěte s postižením, vztahy s širším sociálním okolím, problémové chování dítěte)

Další služby

■  vývojová diagnostika dítěte provedená naším psychologem v domácím prostředí
■  půjčování speciálních pomůcek, didaktických pomůcek, hraček zaměřených na rozvoj psychomotorických dovedností a odborné literatury, seznam pomůcek a literatury viz. níže
■  spolupráce s pracovníky navazujících zařízení, kam dítě nastupuje nebo dochází
■  doprovod v záležitostech, týkajících se dítěte (na úřady, k lékaři, do MŠ)
■  akce pořádané pro klienty (odborné semináře, ukázky metod práce, setkávání rodin, zahradní slavnost, apod.)
Podrobněji viz. Základní činnost rané péče – ke stažení zde.
Rodina se na základě doporučení pracovníků poradny sama rozhoduje, jaké služby a v jakém rozsahu využije.

Co je raná péče?

Raná péče je sociální služba poskytující odbornou pomoc rodinám dětí se zdravotním postižením či ohroženým vývojem v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Zaměřuje se jak na podporu rodiny jako celku, tak na podporu vývoje dítěte s ohledem k jeho specifickým potřebám. Jedná se o terénní sociální službu, která je případně doplněna ambulantní formou služby.
Tato služba je zařazena mezi služby sociální prevence a je ukotvena v zákoně o sociálních službách 108/2006 Sb., § 54. Služby rané péče jsou ze zákona bezplatné.

Proč je raná péče důležitá?

V období do tří let věku umožňují kompenzační možnosti mozku rozvinout náhradní mechanismy i v těch oblastech, jejichž vývoj je opožděn nebo vážně narušen. Systematickou péčí v tomto citlivém období je možno snížit negativní dopad postižení na další vývoj dítěte.

Proč je důležitá práce s dítětem v jeho domácím prostředí?

Domácí prostředí je pro dítě přirozeným prostředím, a proto tím nejlepším pro jeho vývoj. V tomto přirozeném prostředí se dítě cítí jistější, projevuje se spontánněji a snáze přijme nového člověka. Rodičům také odpadá stres, který jinak zažívají při cestování s dítětem k lékařům a za jinými službami.

V čem hlavně pomáhá tato služba?

Raná péče usiluje o provázení rodiny na začátku její složité cesty, pomáhá jí nacházet zdroje pomoci a způsoby zvládání. Pomáhá rodině realisticky přijmout situaci, poznat všechna omezení, která postižení dítěte představuje, ale poznat i své možnosti a rozvíjet je.

Zásady poskytování služby

■ Přistupujeme ke každému individuálně
■ Stavíme na týmové spolupráci
■ Chráníme osobní údaje klienta
■ Pracujeme s respektem

Kapacita poradny

Kapacita Poradny rané péče DOREA je 130 rodin.
Ročně se pracovníci poradny věnují cca 150 až 170 rodinám.
Jsme členy Asociace rané péče České republiky, z. s., která nám udělila certifikát kvality garance kvality poskytované služby.
logo asociace rané péče české republiky

Aktivity

Pro klienty jsou připravovány jednorázové aktivity jako jsou jednodenní výlety, Noc snů v Zoo, zahradní slavnost, pobyty pro klienty i s jejich rodinami apod.

Půjčovna literatury

Půjčování literatury se řídí Výpůjčním řádem Úseku Brno.

Půjčovna pomůcek

Je možno zapůjčit speciální pomůcky nebo rehabilitačni a polohovací pomůcky.

Adresa

Poradna rané péče DOREA
Kamenná 1
639 00 Brno

Doba poskytování terénní služby

Po 8.00–18.00 h
Út 8.00–18.00 h
St 8.00–18.00 h
Čt 8.00–18.00 h
Pá 8.00–18.00 h
ambulantní služby
(v sídle poradny – Kamenná 1, Brno)
Út 9.00–12.00 h
Po, St, Čt, Pá – dle předchozí domluvy
Ze zástávky Hlavní nádraží: tramvají č. 2 – zastávka Poříčí nebo zastávka Nemocnice Milosrdných bratří
Ze zastávky Česká: tramvají č. 5 nebo č. 6 – zastávka Poříčí nebo zastávka Nemocnice Milosrdných bratří

Náš tým

Mgr. Gabriela Zelenková

vedoucí Poradny rané péče DOREA, psycholožka

Mgr. Ivana Glotzmannová

poradkyně rané péče

Mgr. Kristýna Zwins Foldynová

poradkyně rané péče

Bc. Kateřina Kundrátová

poradkyně rané péče

Mgr. Marie Staňková

poradkyně rané péče

Mgr. Kateřina Pitrová

poradkyně rané péče

Mgr. Radka Šteflová

poradkyně rané péče
Tereza Vrbková

Tereza Vrbková, DiS.

poradkyně rané péče

Mgr. Hana Pelčáková Kubecová

poradkyně rané péče, psycholožka

Bc. Markéta Hájíčková

sociální pracovnice

Mgr. Kateřina Přibáňová

poradkyně rané péče