Videotrénink interakcí (VTI) 

Co je videotrénink interakcí?

Metoda VTI nebo-li videotrénink interakcí je pozitivní, krátkodobá intenzivní forma pomoci v domácím prostředí rodiny. Jak název napovídá, půjde o trénink – zlepšování se v určitých dovednostech. Metoda staví na konceptech, které nahlíží na rodičovské dovednosti jako na určité kontinuum, kde každý má nějakou míru dovedností (některé věci dělá automaticky, intuitivně) a díky správně zacílené intervenci:
●  zvědomím si, že toto dělám,
●  pochopím, proč to dělám
●  a budu to používat cíleně,
se každý, chce-li, může zlepšit.
Video je zde nástrojem (lupou), kde si ukazujeme aktuální kompetence – co již rodič umí, jak na to dítě reaguje, k čemu to slouží a proč by bylo fajn, aby těchto momentů bylo v interakci více. K analýze a rozhovoru vybíráme povedené momenty interakce z každodennosti: natáčí se hra s dítětem, jídlo, oblékání, chystání stolu, různé další společné aktivity se sourozenci. Cokoliv, v čem rodina potřebuje podpořit a dochází ke kontaktu minimálně dvou osob.

Pro koho je VTI vhodné

Je vhodná pro rodiče, pečující, kteří chtějí lépe pochopit specifickou komunikaci a potřeby svého dítěte, chtějí si s dětmi umět hrát, zlepšit vzájemné vztahy, naučit se pracovat s emocemi. Nabízíme pro rodiny s dětmi ve věku od 0 do 10 let.

Cíl VTI

Prostřednictvím analýzy videozáznamu a rozhovoru videotrenéra s rodiči se posilují rodičovské kompetence. VTI umožňuje rodičům lépe chápat jejich dítě a zlepšit vzájemné vztahy a komunikaci. Konkrétní cíl si určuje rodina sama.

Jak to probíhá

Jak probíhá VTI
Domlouvání zakázky:
Schůzka na cca půl hodiny, kdy se zjistí potřeby rodiny, představí se možnosti, které VTI nabízí, a případně se domluví cíl spolupráce = zakázka.
Videotrénink probíhá v tzv. cyklech:
I. Natáčení
. – VTI trenér natáčí běžné situace (dle cíle spolupráce) v domácím prostředí rodiny.
II. Analýza videonahrávky – Dalším krokem je rozbor nahrávky (interakční analýza). VTI trenér vybírá pár klipů, kde je komunikace a interakce s ohledem na cíl povedená nebo je výrazně jiná, než jak to klient obvykle vnímá.
III. Zpětnovazebný rozhovor – tyto editované momenty pak při další návštěvě v rodině ukazuje a hovoří o nich společně s klienty. Klientem je vždy osoba, se kterou byly předem domluveny cíle spolupráce a která je v dané komunikaci angažovaným účastníkem.
Ukončovací rozhovor – ukončení spolupráce v situaci, kdy dojde k naplnění cíle. 

Vhodná frekvence návštěv

●  ideální frekvence setkání vedoucí k efektivní podpoře nebo změně je cca 2×/měsíc (1 VTI cyklus/měsíc), délka VTI intervence je závislá na problematice, může být 2–10 cyklů.

Reference

“Metoda nám pomáhá lépe pochopit naše dítě, lépe se s ním dorozumět, a dává nám zpětnou vazbu, jak nám které situace fungují, a možnost je zlepšovat.”

Metodu VTI momentálně neposkytujeme.

Kontakt

Mgr. Urszula Szotkowska

videotrenérka VTI