Info o Slezké diakonii

Jsme nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociální oblasti. Cílovou skupinou jsou lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací. Ve své práci realizujeme biblické zásady lásky a služby lidem potřebným a lidem v nouzi. 
Slezská diakonie působí na území Moravskoslezského kraje již od roku 1990, kdy navázala na dřívější charitativní působnost Slezské církve evangelické augsburského vyznání (http://www.sceav.cz/cs/) započatou na počátku 20. století. Provozujeme 112 sociálních služeb. Od roku 2005 působíme také v Jihomoravském kraji.
Naše motto
Přinášíme světlo do života potřebným.
Vize Slezské diakonie
Chceme být uznávanou organizací na regionální, národní i mezinárodní úrovni, poskytující vysoce kvalitní sociální, sociálně-zdravotní, vzdělávací a prorodinné služby. Chceme rozvíjet sociální podnikání, sociální bydlení a další inovativní aktivity. Svou vizi budujeme v souladu s křesťanskými hodnotami a s důrazem na kulturu organizace.
Hlavní cíle Slezské diakonie
  • Poskytovat kvalitní sociální a sociálně zdravotní služby v souladu s praktickým naplňováním biblických zásad lásky a služby potřebným lidem
  • Poskytovat širokou paletu služeb odpovídající různorodosti potřeb lidí
  • Rozvíjet týmovou spolupráci organizace
Naše Hodnoty
Snažíme se, aby námi nadefinované hodnoty ovlivňovaly celý život organizace – vedení a řízení lidí, etický kodex, hodnotící procesy, oslovení individuálních a firemních dárců či budování značky na veřejnosti.

Klíčové hodnoty:

  • Pomoc každému - osobní přístup
  • Odpovědnost v různých rovinách
  • Osobní růst Láskyplné vztahy
  • Týmová orientace
  • Transparentnost
  • Respekt

Etický Kodex

Etický kodex v PDF ke stažení 

Slezská diakonie na Jižní Moravě

Od roku 2005 působí Slezská diakonie prostřednictvím Poradny rané péče DOREA a střediska ELIADA Brno v Jihomoravském kraji. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi a dospívajícími s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a s poruchou autistického spektra.

Buďte stále v obraze

sledujte nás na sociálních sítích