Služby Slezské diakonie Úseku Brno

Raná péče Brno Dorea Slezská diakonie logo
Pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem
logo Osobní asistence Brno Eliada
Poskytujeme osobní asistenci dětem a dospělým v Brně a okolí
logo sociální rehabilitace Brno RÚT
Podporujeme dospívající a dospělé osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny

Centrum rozvoje MIRABEL

Ergoterapie je rehabilitační obor, který usiluje o zachování, zlepšování a využívání schopností dítěte s vrozeným či získaným postižením.
Pro rodiny pečující o děti předčasně narozené, s ohroženým vývojem a diagnostikovaným zdravotním postižením či znevýhodněním jsme zřídili terapeuticko-relaxační místnost SNOEZELEN
Již léta nabízíme rodičům možnost účastnit se svépomocných skupin, při kterých dochází ke sdílení a vzájemnému porozumění i obohacení.
Program pro sourozence, který sestává ze 7 skupinových setkání s odstupem 14 dní. Cílem setkání je zlepšení vhledu sourozence do problematiky postižení.
V rámci Úseku Brno nabízíme dvě formy psychologické podpory: Krizová intervence a Krátkodobé psychologické poradenství
Cílem terapie SI je zlepšení procesu senzorické integrace.
Jedinečné setkání rodičů a odborných pracovníků ze zdravotnictví, školství a sociálních služeb u jednoho stolu, jehož výstupem je plán podpory dítěte a rodiny.
Prostřednictvím analýzy videozáznamu a rozhovoru videotrenéra s rodiči se posilují rodičovské kompetence.
Neuro-vývojová stimulace (dále NVS) je cvičební program, jehož cílem je inhibovat (rušit, utlumit) přetrvávající primární reflexy.
Jedná se o pečlivě propracovaný postup vyjadřování se barvami, který probouzí kreativitu v každém z nás.

Buďte stále v obraze

sledujte nás na sociálních sítích