Snoezelen

Pro rodiny pečující o děti předčasně narozené, s ohroženým vývojem a diagnostikovaným zdravotním postižením či znevýhodněním připravujeme terapeuticko-relaxační místnost SNOEZELEN. Na budování se podílí už několik firemních i soukromých dárců.

Co je to SNOEZELEN?

Tento koncept byl vyvinut v 70. letech 20. století a díky jeho vědecky prokázané terapeutické účinnosti jeho popularita postupně roste. Je to dynamické prostředí intelektuálního vlastnictví postavené na citlivém, propojeném vztahu mezi účastníkem, zkušeným doprovázejícím člověkem a kontrolovaným prostředím, ve kterém je nabízeno velké množství stimulů (dle definice ISNA-MSA z 2012).

Při práci v terapeuticko-relaxační místnosti můžeme pracovat ve 3 rovinách:

●  volnočasová (cílem je nový smyslový zážitek vymykající se běžně dostupnému vnímání, relaxace)
●  pedagogická intervence (cílem je rozvoj či zachování dovedností klienta)
●  terapeutická (cílem je zlepšení zdravotního stavu klienta)

Snoezelen má vliv především na tyto oblasti:

●  rozvoj vnímání, emocionality, poznávání, komunikace a motoriky
●  rozvoj seberegulace a harmonizace osobnosti
●  změny v pozornosti a koncentraci dítěte
●  pokles agresivního a autoagresivního chování
●  posilování rovnováhy mezi uvolněním a aktivací jedince
●  pozitivní socializace a integrace v sociálních strukturách
Fotografie místnosti Snoezelen
V tomto projektu můžeme zprostředkovat i rodičům náhled do prostředí místnosti, vysvětlit jim smysl a potenciál aktivit ve snoezelenovém prostředí pro dítě. Budou si moci s dítětem vyzkoušet jednotlivé aktivity a dozvědět se od pracovníků, jak lze prostředí snoezelen místnosti a pomůcky v něm využít pro podporu vývoje dítěte v jednotlivých oblastech. V případě zájmu jim pak může proškolený pracovník doporučit vhodné pomůcky pro zřízení snoezelen koutku v domácím prostředí.

Kontakt

Mgr. Gabriela Zelenková

poradce rané péče, psycholog, snoezelen terapeut
Doplňkovou službu podpořili.