Svépomocná rodičovská skupina

V Úseku Brno pracujeme prostřednictvím rané péče a osobní asistence s rodinami, kterým se narodilo dítě se specifickými potřebami. Již léta nabízíme rodičům možnost účastnit se svépomocných skupin, při kterých dochází ke sdílení a vzájemnému porozumění i obohacení. Pro rodiče a další rodinné příslušníky bývá narození děťátka, které potřebuje speciální péči, náročné emocionálně i prakticky.
Smyslem těchto setkávání je podpora rodičů v jejich náročné životní situaci. Rodiče mají možnost seznámit se s lidmi nacházejícími se v podobné situaci a otevřeně sdílet v bezpečném prostředí své obavy, problémy i naděje a radosti. Mohou si vyměňovat cenné zkušenosti a informace a poskytovat si vzájemně emoční podporu. Za podpory ostatních členů skupiny a při odborném vedení terapeuty, si mohou rozšiřovat náhledy na konkrétní témata ve svém životě a hledat individuální způsoby jejich řešení.
Skupina je otevřená, program Skupiny rodičů citlivě koordinují dvě psycholožky, které v případě potřeby přinášejí do skupiny nové podněty. Setkání je do velké míry otevřené návrhům a přáním účastníků, kteří ji spoluvytvářejí. Je možné pořádat besedy s odborníky a jinými hosty na témata, která rodiče zajímají. Skupina se schází zpravidla 1x za měsíc (mimo letní měsíce) na tři hodiny v podvečer. Během programu mají rodiče možnost využít pro jejich děti osobní asistence (v případě zájmu je třeba domluvit si asistenci předem).

S čím se nejčastěji jako rodiče v této době potýkáte?

V prvních okamžicích jsou rodiče konfrontováni s nečekanou situací, která pochopitelně přináší silný emoční otřes. Můžou přicházet pocity viny, zda jsme situaci nevědomky nepřivodili nebo nepodcenili. Ani odborníci často nedokáží vhodným lidským přístupem situaci rodině ulehčit.
Rodiče se často potýkají s únavou a časově náročnou péčí o dítě, které je někdy intenzivní i v nočních hodinách. Matky zpravidla zůstávají s dítětem doma daleko déle, než je běžné u dětí zdravých, protože specifika a rozsah péče přerůstají možnosti skloubení se zaměstnáním. Tento fakt má často za následek i ekonomické oslabení rodiny.
Rodiče musí hodiny trávit stimulací dítěte, kdy u zdravých dětí postupuje vývoj naprosto přirozeně a spontánně. Každá radost z pokroku je tvrdě zasloužená systematickou a intenzivní prací jak odborníků, tak především rodičů.
Stud a obava z nepřijetí a nepochopení „jinakosti“ okolím přichází především ve chvílích, kdy je postižení viditelné ať již fyziognomicky nebo atypickým způsobem chování či prostým opožďováním v psychomotorickém vývoji.
Rodiče zdravých dětí si často ani nedokáží představit, s jakými situacemi se pečující musí v každodenním životě potýkat. Není výjimkou, že ani širší rodina často nechápe, co rodiče dětí se specifickými potřebami prožívají.
Dny strávené v čekárnách a nemocnicích, týdny v léčebnách a to vše v plném nasazení, emočním vypětí a s nejasnou prognózou. Otázky jako „Kam bude moje dítě chodit mezi vrstevníky?”, „Kde se bude vzdělávat?“, „Co bude s mým dítětem“ až dospěje, až nebudu mít sílu se o něj starat?“ To jsou obavy, se kterými rodiče vysíleně usínají po fyzicky náročné péči a případné koordinaci péče a vztahů s dalšími sourozenci.

Co nabízíme?

●  bezpečný prostor pro sdílení (zásada dodržování důvěrnosti a mlčenlivosti)
●  pochopení, osobní zkušenosti s podobnými situacemi a praktické informace
●  důvěru – otevřenost – empatii a přijetí
●  kvalifikované odborníky (psychologové s psychoterapeutickým výcvikem v Logoterapii)
●  setkávání založené na dobrovolnosti a zdarma

Reference

“Chtěla bych Vám moc poděkovat za včerejší skupinku. Byla pro mě obrovským přínosem, poprvé jsem mohla takto uceleně mluvit o svém přání/touze/problému a hlavně slyšet tolik různých názorů. Je to opravdu velmi inspirativní metoda (která byla zvolena). Přiznám se také, že jsem to chtěla už otevřít i v minulosti, ale teprve včera mi složení skupinky umožnilo přijít s tak intimním tématem. Pokud by ze setkání z každé skupinky odcházel alespoň jeden jediný člověk s takovou lehkostí jako já včera (oproti tíze uplynulých týdnů a měsíců), má Vaše práce obrovský smysl.“

Kontakt

foto portrét vedoucí úseku Brno Slezské diakonie paní Heroutová

PhDr. Mgr. Markéta Heroutová

vedoucí Úseku Brno, psycholog

PhDr. Milena Beranová

psycholog
Doplňkovou službu podpořili.