Psychologické poradenství

V rámci Úseku Brno nabízíme dvě formy psychologické podpory:

Krizová intervence

Nabízíme individuální konzultace pro rodiče dětí se specifickými potřebami, kteří se nacházejí ve velmi těžké situaci, kterou již těžko zvládají sami. Při krizové intervenci klienty doprovázíme v počátcích vyrovnávání se se situací (např. po sdělení diagnózy, při obtížích přijetí a sdělování v širší rodině, rozdílném vnímání situace ve vztahu mezi manželi atd.). Převážně je určena pro zájemce o službu rané péče, ale také pro klienty Úseku Brno.
Cíle krizové intervence:
● pomoci klientovi zorientovat se ve své situaci a najít způsob řešení krize,
● pomoci klientovi vyjádřit jeho emoce, normalizovat je a pomoci je stabilizovat,
● pomoci klientovi porozumět jeho prožívání situace,
● stabilizovat jeho stav,
● zjišťování podpůrné přirozené sociální sítě klienta,
● hledání a posilování klientových stabilizačních schopností,
● zprostředkování kontaktu na další odborníky

Jak to probíhá

Krizová intervence probíhá v klidném a bezpečném prostředí. V případě potřeby je možné poskytování ambulantní i terénní. Jedná se o jednorázovou nebo krátkodobou psychologickou pomoc (může být poskytována až půl roku), dle potřeb klientů.

Krátkodobé psychologické poradenství

Rodiny s dětmi s postižením jsou vystaveny specifickým rizikům, která mohou narušovat citové vztahy a interakce v rodině i kontakty rodiny se sociálním okolím, modifikovat způsob výchovy dětí v rodině, tedy celkově klást mimořádné nároky na odolnost a přizpůsobivost jednotlivých členů rodiny.
Psycholog může pomoci s hledáním vhodných odpovědí na osobní a rodinné problémy, pomoci s obnovováním pocitu životní jistoty a propracováním se k přijetí dítěte takového, jaké je. To je předpoklad k vykročení za otázku “proč” a zaměření se na realistické hledání řešení, zdrojů pomoci, poznání nejen všech omezení, ale i svých možností a jejich rozvíjení. Přínosem pro rodiče dětí s postižením je možnost setkávat se s jinými rodiči v podobné situaci a sdílet s nimi zkušenosti, prožitky, poskytovat si vzájemnou emoční podporu. Aktuálně poradenství probíhá buď v rámci SRS nebo formou jednorázové intervence určené pro klienty služby rané péče.

Jak to probíhá

Poradenství nabízme v ambulantní i terénní formě (v domácím prostředí klienta) dle volby rodiny. Psychologické poradenství může být spjato a přímo navazovat na diagnostickou část, nebo může být zahájeno samostatně.
Jedná se o max. 3 setkání pro jednoho klienta (zákonného zástupce dítěte se specifickými potřebami), které mohou rodiče využít. V případě potřeby systematické terapie následně doporučujeme další odborníky.

Kontakt

PhDr. Milena Beranová

psycholog
foto portrét vedoucí úseku Brno Slezské diakonie paní Heroutová

PhDr. Mgr. Markéta Heroutová

vedoucí Úseku Brno

Mgr. Gabriela Zelenková

poradce rané péče, psycholog, snoezelen terapeut

Mgr. Hana Jahnová

externí psycholog