Nabízíme komplexní pomoc také prostřednictvím doplňkových služeb

Pro tento rok byly naše doplňkové služby podpořeny v rámci projektu “Včasná a komplexní péče o rodiny s dětmi se specifickými potřebami v JMK” z dotačního titulu MPSV Rodina. Díky tomu Vám můžeme nabídnout komplexní pomoc prostřednictvím těchto aktivit projektu:

 

Svépomocná rodičovská skupina – pravidelná měsíční setkání rodičů
Snoezelen (multisenzorická místnost) – pravidelné pedagogické intervence ve speciálním prostředí
Ergoterapie – pravidelné intervence zaměřené na rozvoj psychomotorických dovedností
Krátkodobé psychologické poradenství – max. 3 setkání s psychologem
Sourozenecká skupina – skupina určená pro zdravé sourozence našich klientů
Krizová intervence a senzorická integrace od narození do 3 let věku dítěte – zaměřené převážně na předčasně narozené děti a jejich rodinu
Senzorická integrace od 3 do 12 let – metoda integrace smyslových vjemů a rozvoj vedení smyslových drah, která je zcela zásadní pro správný vývoj dítěte