Aktuální způsob poskytování služeb Poradny rané péče DOREA

logo poradny rané péče dorea brno

Podmínky poskytování osobních konzultací v prostoru SD Úseku Brno:
● pracovník zjišťuje při objednání termínu ambulantní služby (dále jen setkání), zda někdo ze členů rodiny není infekční nebo umístěný v karanténním režimu, ani nedošlo v minulých dvou týdnech
ke kontaktu s nakaženou osobou
● v případě následného zjištění nákazy po proběhlém setkání či kontaktu s nakaženou osobou před
konáním setkání, tuto skutečnost ihned oznámí rodina pracovníkovi
● klienti jsou objednávání s většími rozestupy, např. 1 hodina mezi setkáním, aby bylo možné
dezinfikovat pomůcky i hernu a snoezelen, zároveň, aby nedošlo k setkání klientských rodin
● klient na setkání dorazí na smluvený čas
● setkání se účastní minimum účastníků a probíhá ve větrané místnosti
● pracovník má k dispozici bezkontaktní teploměr, účastník konzultace může být z preventivních
důvodů požádán o změření teploty
● pracovník při příchodu klienta aplikuje dezinfekční gel – požádá taktéž rodinu o dezinfekci rukou –
dezinfekce je k dispozici v prostoru Úseku Brno (wc, chodba)
● účastníci setkání se dohodnou, zda v rámci konzultace použijí ochranné prostředky
(roušku/respirátor/štít) – pracovník zjišťuje nejlépe před konzultací a upozorňuje na případné
riziko – v případě, že si přeje použití ochranných pomůcek jedna ze stran (pracovník nebo
zákonný zástupce), druhá strana toto musí respektovat, v tom případě použijí na konzultaci
ochranné pomůcky všichni účastníci (přítomné děti použijí ochranné prostředky pouze, pokud to
zvládnou)
● pracovníci i klienti striktně využívají WC pro ně vyčleněné, na WC jsou umístěny dezinfekční
prostředky na ruce – vždy před opuštěním WC prosíme použít, případně kdykoliv během pobytu v prostoru Úseku Brno
● klienti využívají pouze vyčleněné prostory: převážně (wc, herna, hovorna, snoezelen, chodba) –
dle vzájemné dohody s pracovníkem
● pracovníci mohou nabídnout klientovi nápoj – při přípravě, podávání i úklidu dodržují zvýšená
hygienická opatření
● zákonný zástupce při příchodu vždy podepisuje Čestné prohlášení s pravidly poskytování
ambulantních služeb
● doba setkání bude moci být uzpůsobena s ohledem na náročnost jejího výkonu v ochranných
pomůckách
● ostatní pracovníci vedou případnou komunikaci s klienty s patřičným odstupem, pouze po dobu
nezbytně nutnou
● klient po ukončení setkání neprodleně opustí prostory Úseku Brno

 

Podmínky poskytování osobních konzultací v místě bydliště rodiny:
 klíčový pracovník (dále pouze pracovník) zjišťuje při potvrzování konzultace, zda někdo ze členů
rodiny není infekční nebo umístěný v karanténním režimu, ani nedošlo v minulých dvou týdnech
ke kontaktu s nakaženou osobou
 pracovník má k dispozici bezkontaktní teploměr, účastník konzultace může být z preventivních
důvodů požádán o změření teploty, v případě odmítnutí konzultace neproběhne
 konzultace se účastní minimum účastníků – nejbližší rodinní příslušníci (rodiče, dítě/děti)
 konzultace probíhá ve větrané místnosti či venkovním prostoru (zahrada rodiny, společná
vycházka, terasa)
 pracovník před vstupem k rodině nebo při vstupu do domácnosti aplikuje dezinfekční gel – požádá
taktéž rodinu o dezinfekci rukou (především v případě podání rukou)
 účastníci konzultace se dohodnou, zda v rámci konzultace použijí ochranné prostředky
(roušku/respirátor/štít) – pracovník zjišťuje nejlépe před konzultací a upozorňuje na případné
riziko – v případě, že si přeje použití ochranných pomůcek jedna ze stran (pracovník nebo
zákonný zástupce), druhá strana toto musí respektovat, v tom případě použijí na konzultaci
ochranné pomůcky všichni účastníci (přítomné děti použijí ochranné prostředky pouze, pokud to
zvládnou)
 doba intervence bude moci být uzpůsobena s ohledem na případnou náročnost jejího výkonu v ochranných pomůckách
 v případě následného zjištění nákazy po proběhlé konzultaci či kontaktu s nakaženou osobou
před konáním konzultace, tuto skutečnost klientská rodina ihned oznámí pracovníkovi poradny
 zákonný zástupce vždy podepisuje Čestné prohlášení a respektuje jeho obsah