Ergoterapie

Co je ergoterapie? Ergoterapie je rehabilitační obor, který usiluje o zachování, zlepšování a využívání schopností dítěte s vrozeným či získaným postižením.  Cílem ergoterapie je tedy snaha o dosažení maximální soběstačnosti, aktivního zapojení do života a zvýšení kvality života dětí s postižením. Ergoterapie je určena pro děti: s vrozeným postižením, za účelem podpory psychomotorického vývoje se získaným postižením, za […]

Snoezelen

Pro rodiny pečující o děti předčasně narozené, s ohroženým vývojem a diagnostikovaným zdravotním postižením či znevýhodněním připravujeme terapeuticko-relaxační místnost SNOEZELEN. Na budování se podílí už několik firemních i soukromých dárců.  Co je to SNOEZELEN? Tento koncept byl vyvinut v 70. letech 20. století a díky jeho vědecky prokázané terapeutické účinnosti jeho popularita postupně roste. Je to dynamické […]