Snoezelen

Pro rodiny pečující o děti předčasně narozené, s ohroženým vývojem a diagnostikovaným zdravotním postižením či znevýhodněním připravujeme terapeuticko-relaxační místnost SNOEZELEN. Na budování se podílí už několik firemních i soukromých dárců. 

Co je to SNOEZELEN?

Tento koncept byl vyvinut v 70. letech 20. století a díky jeho vědecky prokázané terapeutické účinnosti jeho popularita postupně roste. Je to dynamické prostředí intelektuálního vlastnictví postavené na citlivém, propojeném vztahu mezi účastníkem, zkušeným doprovázejícím člověkem a kontrolovaným prostředím, ve kterém je nabízeno velké množství stimulů (dle definice ISNA-MSA z 2012).

Při práci v terapeuticko-relaxační místnosti můžeme pracovat ve 3 rovinách:

  • volnočasová (cílem je nový smyslový zážitek vymykající se běžně dostupnému vnímání, relaxace)
  • pedagogická intervence (cílem je rozvoj či zachování dovedností klienta)
  • terapeutická (cílem je zlepšení zdravotního stavu klienta)

V tomto projektu můžeme zprostředkovat i rodičům náhled do prostředí místnosti, vysvětlit jim smysl a potenciál aktivit ve snoezelenovém prostředí pro dítě. Budou si moci s dítětem vyzkoušet jednotlivé aktivity a dozvědět se od pracovníků, jak lze prostředí snoezelen místnosti a pomůcky v něm využít pro podporu vývoje dítěte v jednotlivých oblastech. V případě zájmu jim pak může proškolený pracovník doporučit vhodné pomůcky pro zřízení snoezelen koutku v domácím prostředí.

Pomozte nám a zapojte se do budování SNOEZELENu i Vy. 

Logo TESCO Vy rozhodujete, my pomáháme

Na základě výzvy Nadačního fondu TESCO „Vy rozhodujete, my pomáháme“ jsme se přihlásili do soutěže o finanční příspěvek pro náš projekt SNOEZELEN. Po hlasování zákazníků a zaměstnanců hypermarketu TESCO Brno Dolní Heršpice jsme se umístili na 2.místě a získali tak pro náš projekt 16.000 Kč. Všem, kteří se hlasování zůčastnili tímto děkujeme za podporu.

Sponzoři projektu:


 

Za podporu děkujeme.