Ergoterapie

Co je ergoterapie? Ergoterapie je rehabilitační obor, který usiluje o zachování, zlepšování a využívání schopností dítěte s vrozeným či získaným postižením.  Cílem ergoterapie je tedy snaha o dosažení maximální soběstačnosti, aktivního zapojení do života a zvýšení kvality života dětí s postižením. Ergoterapie je určena pro děti: s vrozeným postižením, za účelem podpory psychomotorického vývoje se získaným postižením, za účelem znovuobnovení ztracených schopností […]

Snoezelen

Pro rodiny pečující o děti předčasně narozené, s ohroženým vývojem a diagnostikovaným zdravotním postižením či znevýhodněním připravujeme terapeuticko-relaxační místnost SNOEZELEN. Na budování se podílí už několik firemních i soukromých dárců.  Co je to SNOEZELEN? Tento koncept byl vyvinut v 70. letech 20. století a díky jeho vědecky prokázané terapeutické účinnosti jeho popularita postupně roste. Je to dynamické prostředí intelektuálního vlastnictví postavené na citlivém, […]

Podpořte nákupem

Veřejná sbírka na pomoc rodin dětí se specifickými potřebami – panenky BERTA, JESS a panáček HUGO Smyslem prodeje panenek a skřítků je získat finance potřebné k realizaci doplňkových aktivit souvisejících se začleňováním rodin dětí a dorůstající mládeže s těžkým zdravotním handicapem do společnosti. V případě zájmu o panenku pište na adresu: eliada@dorea.cz Jedná se především o: zakoupení rehabilitačních, kompenzačních a didaktických pomůcek […]

Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí

Slezská diakonie úsek Brno, střediska ELIADA Brno a PRP DOREA, realizovali od 1. 8. 2014  do 20. 4. 2016 projekt s názvem „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí”. Celkové náklady projektu dosáhly částky 2 086 151 Kč. Výše poskytnutého grantu byla 1 877 535 Kč. Partnerem projektu byla nezisková organizace: Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Celkovým cílem projektu byla podpora dětí se zdravotním postižením v rodinném […]