Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí

Slezská diakonie úsek Brno, střediska ELIADA Brno a PRP DOREA, realizovali od 1. 8. 2014  do 20. 4. 2016 projekt s názvem
„Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí”.

Celkové náklady projektu dosáhly částky 2 086 151 Kč.
Výše poskytnutého grantu byla 1 877 535 Kč.

Partnerem projektu byla nezisková organizace: Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Celkovým cílem projektu byla podpora dětí se zdravotním postižením v rodinném prostředí a osvěta občanské společnosti o pozitivech rodinné péče na úkor péče ústavní.

Nabízených aktivit bylo v rámci projektu celkem 7, jednalo se o následující:
  • Podpora kompetencí zdravotně znevýhodněných dětí s využitím nových moderních technologií
  • Svépomocné rodičovské skupiny (dále SRS), a společenské setkávání rodin a dětí se zdravotním znevýhodněním
  • Arteterapie
  • Šíření systému informací o dostupných službách a probíhajícím projektu
  • Zajištění přístupu k rehabilitačním, kompenzačním a didaktickým pomůckám
  • Spolupráce s NNO, odborníky na ochranu dětí a představiteli státní správy
  • Pořízení administrativního softwaru ke zkvalitnění zadávání a zpracování informací o našich klientech