Ergoterapie

Co je ergoterapie? Ergoterapie je rehabilitační obor, který usiluje o zachování, zlepšování a využívání schopností dítěte s vrozeným či získaným postižením.  Cílem ergoterapie je tedy snaha o dosažení maximální soběstačnosti, aktivního zapojení do života a zvýšení kvality života dětí s postižením. Ergoterapie je určena pro děti: s vrozeným postižením, za účelem podpory psychomotorického vývoje se získaným postižením, za […]