Doplňkové služby Slezské diakonie

Ergoterapie je rehabilitační obor, který usiluje o zachování, zlepšování a využívání schopností dítěte s vrozeným či získaným postižením.
Pro rodiny pečující o děti předčasně narozené, s ohroženým vývojem a diagnostikovaným zdravotním postižením či znevýhodněním jsme zřídili terapeuticko-relaxační místnost SNOEZELEN

Svépomocné rodičovské skupiny

Již léta nabízíme rodičům možnost účastnit se svépomocných skupin, při kterých dochází ke sdílení a vzájemnému porozumění i obohacení.

Sourozenecká skupina

Program pro sourozence, který sestává ze 7 skupinových setkání s odstupem 14 dní. Cílem setkání je zlepšení vhledu sourozence do problematiky postižení.

Psychologické poradenství

V rámci Úseku Brno nabízíme dvě formy psychologické podpory: Krizová intervence a Krátkodobé psychologické poradenství

Senzorická integrace

Cílem terapie SI je zlepšení procesu senzorické integrace.