Pomáhejte s námi dětem s hendikepem

Pomáhejte s námi dětem s hendikepem

Finanční sbírka na zajištění a rozvoj poskytovaných sociálních služeb Slezské diakonie Brno pro rodiny s postiženými a předčasně narozenými dětmi v Jihomoravském kraji. Peníze budou použity na realizaci služeb rané péče, osobní asistence, doplňkových služeb (psychologické poradenství, senzorická integrace, sourozenecké skupiny ad.) a case managementu (komplexní podpora osob s postižením pro jejich samostatný život).

Máte sílu pozitivně ovlivnit životy desítek dětí.

To dáme:)

Pojďte do toho s námi!
DĚKUJEME!