Příměstský tábor s ELIADOU

Ve dnech 20.–24. 7. 2020 proběhl příměstský tábor s ELIADOU. Čas, který jsme strávili s našimi klienty osobní asistence byl prostorem pro společné aktivity v naší herně (snoezelen, malování, zpívání, hry), ale také pro výlety! Navštívili jsme VIDA science centrum, ZOO Brno. Měli jsme příležitost k setkání s paní Renatou Hasilovou při canisterapii.

Placené vstupné bylo hrazeno z finančního daru Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní v Brně.

Děkujeme!