Poskytování ambulatních služeb

Od pondělí 25. 5. 2020 začínáme poskytovat ambulantní služby v sídle Slezské diakonie, Úseku Brno (tedy na Kamenné 11). Jedná se převážně o doplňkové služby:

 • ergoterapie – v případě zájmu kontaktujete Mgr. Martinu Mazánkovou
 • snoezelen – v případě zájmu kontaktujete Mgr. Gabrielu Zelenkovou 
 • svépomocnou rodičovskou skupinu – proběhne 2. 6. 2020 od 17 hodin – účast potvrďte na e-mail: m.heroutova@slezskadiakonie.cz

Tedy služby poskytované v rámci projektu „Včasná a komplexní péče rodinám dětí se specifickými potřebami v JMK“ z dotačního titulu MPSV Rodina.

Dále ambulantní služby poskytované Osobní asistencí Eliada Brno:

 • volnočasové aktivity v rámci osobní asistence – první setkání proběhne 4. 6. 2020
 • sobotní odpoledne s osobní asistencí – proběhne 27. 6. 2020

Zájemci se mohou hlásit vedoucí služby osobní asistence: Mgr. Janě Buchtové.

Zájemci o službu rané péče mohou očekávat, že se jim pracovníci Poradny rané péče DOREA ozvou na začátku června s nabídkou termínů prvního setkání.

Při poskytování ambulantních služeb je třeba nadále dodržovat zvýšené hygienické opatření jako prevenci případného přenosu nákazy, proto jsme vypracovali následující Podmínky poskytování ambulantních služeb:

 • pracovník zjišťuje při objednání termínu ambulantní služby (dále jen setkání), zda někdo ze členů rodiny není infekční nebo umístěný v karanténním režimu, ani nedošlo v minulých dvou týdnech ke kontaktu s nakaženou osobou

 • klienti jsou před stanovením termínu setkání informováni o stanovených opatřeních

 • klienti jsou objednávání s většími rozestupy, např. 1 hodina mezi setkáním, aby bylo možné dezinfikovat pomůcky i hernu a snoezelen, zároveň, aby nedošlo k setkání klientských rodin

 • klient na setkání dorazí na smluvený čas

 • setkání se účastní minimum účastníků

 • setkání probíhá ve větrané místnosti

 • pracovník se s rodinou přivítá bez fyzického kontaktu (podání ruky) – za to se rodině omluví s odkazem na současný stav

 • pracovník má k dispozici bezkontaktní teploměr, v případě pozorování či podezření, že se u klienta projevují příznaky nákazy, tak má právo vyžadovat měření teploty

 • v případě následného zjištění nákazy po proběhlém setkání či kontaktu s nakaženou osobou před konáním setkání, tuto skutečnost ihned oznámí rodina pracovníkovi

 • pracovník používá buď jednorázové rukavice, které si nasazuje při příchodu klienta nebo aplikuje dezinfekční gel – požádá taktéž rodinu o dezinfekci rukou

 • všichni dospělí účastníci používají na obličeji roušku/respirátor/štít, přítomné děti použijí ochranné prostředky pouze, pokud to zvládnou (pracovník zjišťuje před setkáním)

 • pracovníci i klienti striktně využívají WC pro ně vyčleněné, na WC jsou umístěny dezinfekční prostředky na ruce – vždy před opuštěním WC prosíme použít, případně kdykoliv během pobytu v prostoru Úseku Brno

 • klienti využívají pouze vyčleněné prostory: převážně (wc, herna, snoezelen, chodba) – dle vzájemné dohody s pracovníkem

 • pracovníci mohou nabídnout klientovi nápoj – při přípravě, podávání i úklidu dodržují zvýšená hygienická opatření

 • zákonný zástupce při příchodu vždy podepisuje Čestné prohlášení s pravidly poskytování ambulantních služeb

 • pracovník dodržuje větší odstup od účastníků setkání, více se zaměřuje na předávání instrukcí rodiči, který dle pokynů realizuje – minimalizuje kontakt především s dítětem bez ochranných prostředků

 • osobní intervence bude sloužit převážně k přímé práci s klientem, psycho-sociální podpora rodiny bude realizována osobně pouze v nezbytně nutné míře, nadále bude preferován distanční kontakt

 • doba setkání bude moci být uzpůsobena s ohledem na náročnost jejího výkonu v ochranných pomůckách

 • pracovník při podpisu dokumentace klientem využije pero, které poté dezinfikuje

 • ostatní pracovníci vedou případnou komunikaci s klienty s ochrannými pomůckami (zakrytá ústa) a patřičným odstupem, pouze po dobu nezbytně nutnou

 • klient po ukončení setkání neprodleně opustí prostory Úseku Brno