Opatření organizace v souvislosti s nákazou koronavirem COVID-19

Jak fungují naše služby v nouzovém stavu:

Vážení klienti/zájemci o službu a další příznivci naší organizace,

přestože aktuální nouzový stav související se šířením koronaviru COVID-19 ovlivnil způsob poskytování služeb, obě naše služby nadále fungují. Můžete se na nás tedy stále obracet s Vašimi dotazy, alternativními způsoby kontaktu i při hledání pomocné ruky v krizových i jiných situacích.

 

Osobní asistence ELIADA Brno

Nadále poskytujeme službu osobní asistence v plném rozsahu. Zavedli jsme však opatření pro bezpečné poskytování služby:

 • Klienti se zdržují ve svém domácím prostředí a dodržují pravidla omezení pohybu osob, což je průběžně ověřováno komunikací s vedoucí služby.
 • Před každou službou si klient a pracovník telefonicky (případně SMS) navzájem sdělí informace o svém zdravotním stavu (v souvislosti s šířením koronaviru), zda se cítí zdraví a zda někdo z nich nepřišel do kontaktu s rizikovou osobou.
 • Během služby není možné s klienty cestovat MHD.
 • Pracovníci při službě používají ochranné pomůcky, které poskytne zaměstnavatel (roušky, respirátory, dezinfekční prostředky a jednorázové rukavice).

Informace pro zájemce o službu OA: Zájemci o službu nás mohou nadále kontaktovat na telefonu: 734 437 319.

 

Poradna rané péče DOREA

Služba raná péče je aktuálně poskytována vzdálenou (distanční) formou. Konzultace tedy neprobíhají v domácím prostředí klientů, ale podporu poskytujeme online formou nebo telefonicky.

Způsoby možné podpory:

 • klientům nabízíme telefonické konzultace či videokonzultace, po domluvě je zasláno doporučení mailem,
 • na dálku řešíme uzavření smlouvy s klienty, probrání náležitostí a následně zaslání dokumentů poštou či elektronicky,
 • pracovníci s klienty řeší aktuální situaci rodiny a vliv nouzového stavu na její fungování,
 • nabízíme sdílení či podpůrný rozhovor s psychologem služby,
 • k rozvoji dítěte doporučujeme využití věcí dostupných v domácnosti klienta,
 • vyrábíme a zasíláme přehledné instruktážní materiály, např metodické postupy, videa, spoty,
 • připravujeme řadu materiálů zaměřených na rozvoj dítěte s postižením, na výrobu jednoduchých pomůcek, atd.,
 • mapujeme potřeby rodin a na základě zjištění rodinám předáváme pro ně podstatné informace k aktuální situaci.

Pravidelně také zasíláme klientům, zájemcům o službu (evidovaným v pořadníku zájemců), i bývalým klientům, zjištěné aktuální informace (např. sociální poradenství, možnosti finanční podpory, zápisy do škol, krizová pomoc, atd.).

Informace pro zájemce o službu RP: V případě, že máte zájem o naši službu, můžete nás kdykoliv kontaktovat  (tel.: 734 862 310, e-mail: rp.dorea@slezskadiakonie.cz) a následně využít podpory formou telefonátu nebo e-mailu.

Aktualizace 11. 5 .2020

Raná péče: Od pondělí 11. 5. 2020 bude možné využít již osobní konzultaci v místě bydliště rodiny za níže stanovených podmínek.

Podmínky poskytování osobních konzultací v místě bydliště rodiny:

 • klíčový pracovník (dále pouze pracovník) zjišťuje při potvrzování konzultace, zda někdo ze členů rodiny není infekční nebo umístěný v karanténním režimu, ani nedošlo v minulých dvou týdnech ke kontaktu s nakaženou osobou

 • konzultace se účastní minimum účastníků – nejbližší rodinní příslušníci (rodiče, dítě/děti)

 • konzultace probíhá ve větrané místnosti či venkovním prostoru (zahrada rodiny, společná vycházka, terasa)

 • pracovník se s rodinou přivítá bez fyzického kontaktu (podání ruky) – za to se rodině omluví s odkazem na současný stav

 • pracovník má k dispozici bezkontaktní teploměr, v případě pozorování či podezření, že se u klienta projevují příznaky nákazy, tak má právo vyžadovat měření teploty

 • zákonný zástupce vždy podepisuje Čestné prohlášení, zde stvrzuje: že nikdo ze členů rodiny není infekční nebo umístěný v karanténním režimu, ani nedošlo v minulých dvou týdnech ke kontaktu s nakaženou osobou, dále, že se seznámil s těmito podmínkami poskytování služby a souhlasí s opatřeními, které jsou pro konzultaci zavedeny

 • v případě následného zjištění nákazy po proběhlé konzultaci či kontaktu s nakaženou osobou před konáním konzultace, tuto skutečnost ihned oznámí rodina pracovníkovi poradny

 • pracovník používá buď  jednorázové rukavice, které si nasazuje před vstupem k rodině nebo při vstupu do domácnosti aplikuje dezinfekční gel – požádá taktéž rodinu o dezinfekci rukou

 • při odchodu bezpečně zlikviduje rukavice (v případě použití) i jednorázovou roušku, poté dezinfikuje ruce

 • všichni dospělí účastníci používají na obličeji roušku/respirátor/štít, přítomné děti použijí ochranné prostředky pouze, pokud to zvládnou (pracovník zjišťuje před konzultací)

 • pracovník dodržuje větší odstup od účastníků konzultace, více se zaměřuje na předávání instrukcí rodiči, který dle pokynů realizuje – minimalizuje kontakt především s dítětem bez ochranných prostředků

 • pracovník nepřijímá jakékoliv občerstvení (vodu má s sebou)

 • osobní intervence bude sloužit převážně k přímé práci s klientem, psycho-sociální podpora rodiny bude realizována osobně pouze v nezbytně nutné míře, nadále bude preferován distanční kontakt

 • doba intervence bude moci být uzpůsobena s ohledem na náročnost jejího výkonu v ochranných pomůckách

 • poradce do rodin nosí minimální množství písemné dokumentace, používá k tomu pravidelně dezinfik. psací pero, které nosí jen do rodin, nikoliv kanceláře – při podpisu klient využije své pero

Rodiny, které zatím nebudou mít zájem o osobní konzultace či nebudou akceptovat podmínky poskytování, mají nadále možnost využít podpory formou dosavadního distančního kontaktu.

 

Co je zrušeno do odvolání:

 • skupinové akce (např. vzdělávací aktivity, svépomocné rodičovské skupiny, výlety, kroužky)

 

Nejste na to sami, zvládnete to s námi.